Palics Helyi Közösség
srpski | magyar | English Ma 2022. 9. 24., szombat van.
   HÍREK HELYI KÖZÖSSÉG PALICSI UTCÁK ESEMÉNYEK FÉNYKÉP GALÉRIA   

HÍREK

Vagyonadó-bevallás

[2014.01.23. 12:58]

Amint arról már értesülhettek a polgárok, 2014. január 1. és március 31. között mindenki köteles ismét vagyonadó-bevallást tenni a Szabadka Város területén álló ingatlanja után.

Az adó-bevallásokat át lehet adni Palicson is, a Helyi Irodában (Spliti fasor 1.), mégpedig a következő napokon:

  • 2014. február 3-7. között
  • 2014. március 3-7. között

munkanapokon, 8-tól 15 óráig.

Az adóbevalláshoz ki kell tölteni a PPI-2 űrlapot, amely itt letölthető.

A kitötéshez tartozó útmutató szövege is elérhető itt.

 


 

É R T E S Í T É S


Értesítjük a polgárokat, hogy a Szabadkai Helyi Adóhivatal alkalmazottai a PALICS Helyi Hivatal helyiségeiben
a SPLITI FASOR 1 cím alatt,  FEBRUÁR 3-a és 7-e valamint  MÁRCIUS 3-e és 7-e közötti napokon 8 és 15 óra között veszik át a természetes személyek vagyonadó-bevallásait.

Az adóbevallások benyújtásakor az adóalanyoknak be kell mutatniuk a jogszerzés tényét igazoló okiratot (pl. adásvételi szerződés, hagyatéki végzés, ajándékozási szerződés, csereszerződés, bérleti szerződés, építési terv, használatbavételi engedély, ingatlanlap a kataszteri hivatalból, stb.) és személyi igazolványukat.
Az adóbevallási nyomtatványokat – PPI-2 űrlapokat az önkormányzat biztosítja.

Adóbevallást az alábbi ingatlanfajtákra kell benyújtani:
1)    építési telkek;
2)    mezőgazdasági földek;
3)    erdők;
4)    lakások;
5)    lakóházak;
6)    üzleti célú épületek és más, tevékenység folytatására szolgáló (talajszint feletti és alatti) építmények;
7)    garázsok és garázshelyek.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2013. november 21-én megtartott 16. ülésén rendeletet hozott a az adóbevallási kötelezettségről a Szabadka Város területén található ingatlanok utáni vagyonadó kiszabásához a könyvvitelt nem vezető adóalanyok részére – a továbbiakban: Rendelet.
Azok az adóalanyok, melyek nem vezetnek könyvvitelt, és melyeknek a Szabadka Város területén található ingatlanból eredő adókötelessége 2013. december 31. előtt keletkezett, kötelesek 2014. január 1-től 2014. március 31-ig adóbevallást tenni az adott vagyonra, beleértve azt a vagyont is,a mire nem nyújtottak be adóbevallást, és azt is, amelyre 2013. december 31-ig benyújtották az adóbevallást.
Az adókötelezettség a következő események legkorábbikának napjával keletkezik: a jogszerzés napjával (adásvétel, öröklés, ajándékszerzés) a használatbavétel napjával, az üzemképessé válás napjával, a használatbavételi engedély kiadásának napjával illetve az ingatlan más módon való használatbavételének napjával. Az adókötelezettség fennáll függetlenül attól, hogy az ingatlant bejegyezték-e a telekkönyvbe vagy más nyilvántartásba (legalizálás). Az adóbevallást minden ingatlanra külön-külön kell benyújtani; ami azt jelenti, hogy az adóalanyok annyi adóbevallást nyújtanak be, ahány ingatlannal rendelkeznek.
Az adóalanyok kötelesek bejelenteni azokat az ingatlanokat, melyek a tulajdonukban vannak, illetve melyek felett használati, bérleti vagy lakójoggal rendelkeznek. 
Azok az adóalanyok, akik nem nyújtják be adóbevallásukat a Rendeletben leírtaknak megfelelően, szabálysértésért pénzbírsággal lesznek sújtva az adóeljárást és az adóügyvitelt szabályozó törvénnyel összhangban.

Kérjük a polgárokat, hogy a képviselő-testület rendeletének megfelelően működjenek együtt hivatalunkkal.
                                                               
a Szabadkai Helyi Adóhivatal

További hírek...

 
::Kiemeljük::
- Helyi polgárok az európai közéletben - hálózat a polgári részvétel erősítéséért

- Közbeszerzések szabályzata

- A honlap kidolgozását a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság támogatta

- Palicsi utcák

- Mondja el véleményét VENDÉGKÖNYVÜNKBEN

- Palics képe az űrből nézve

- Testvérvárosok polgárainak találkozója Érsekhalmán

::Időjárás::
::Linkek::