Mesna zajednica Palić
srpski | magyar | English Danas je 14. 7. 2024, nedelja.
   VESTI MESNA ZAJEDNICA PALIĆKE ULICE DEŠAVANJA GALERIJA SLIKA   

PALIĆKE ULICE

     Ispred vama je baza podataka ulica na Paliću. U njoj se nalaze podaci o komunalnoj opremljenosti svih ulica na teritoriji Mesne zajednice Palić, ali pored toga su dostupne i neke dodatne zanimljivosti o pojedinim ulicama. Ako primetite grešku ili nedostatak u podacima, molimo Vas da nam to javite, a nakon provere izmene će se pojaviti na stranici.

Naziv (srpski) Elnevezés Naziv (hrvatski)
10. oktobra Október 10-e utca 10. listopada
4. jula Július 4-e utca 4. srpnja
43. nova 43. új utca 43. nova
45. nova 45. új utca 45. nova
46. nova 46. új utca 46. nova
47. nova 47. új utca 47. nova
49. nova 49. új utca 49. nova
50. nova 50. új utca 50. nova
51. nova 51. új utca 51. nova
52. nova 52. új utca 52. nova
53. nova 53. új utca 53. nova
54. nova 54. új utca 54. nova
55. nova 55. új utca 55. nova
7. jula Július 7-e utca 7. srpnja
Alekse Šantića Aleksa Šantić utca Alekse Šantića
Anđela Toričelija (Liparska) Angelo Torricelli utca (Lipar utca) Angela Torricellija (Liparska)
Atile Jožefa József Attila utca Attile Józsefa
Aurela Štadlera (34. nova) Stadler Aurél utca (34. új utca) Auréla Stadlera (34. nova)
Australijska (Unska) Ausztrália utca (Una utca) Australijska (Unska)
Balaža Viraga Virág Balázs utca Balázsa Virága
Banatska Bánát utca Banatska
Barska Bar utca Barska
Bačka (40. nova) Bácska utca (40. új utca) Bačka (40. nova)
Begejska Bega utca Begejska
Bele Bartoka Bartók Béla utca Béle Bartóka
Bele Kuna Kun Béla utca Béle Kuna
Biskupa Lajče Budanovića (Staparska) Lajčo Budanović püspök utca (Sztapár utca) Biskupa Lajče Budanovića (Staparska)
Bohinjska Bohinj utca Bohinjska
Bolmanska Bolman utca Bolmanska
Boška Buhe Boško Buha utca Boška Buhe
Bratstva jedinstva Testvériség-egység utca Bratstva jedinstva
Brestovačka Brestovac utca Brestovačka
Breza (44. nova) Hársfa utca (44. új utca ) Breza (44. nova)
Creska Cres utca Creska
Cvetna Virág utca Cvjetna
Danila Kiša Danilo Kiš utca Danila Kiša
Daruvarska Daruvár utca Daruvarska
Dr. Luke Mardešića Dr. Luka Mardešić utca Dr. Luke Mardešića
Dubrovačka Dubrovnik utca Dubrovačka
Endrea Adija Ady Endre utca Endrea Adyja
Ernea Lanjija Lányi Ernő utca Ernőa Lányija
Evropska (Milana Martinovića Metalca) Európa utca (Milan Martinović Metalac utca) Europska (Milana Martinovića Metalca)
Ferenca Lista Liszt Ferenc utca Ferenca Liszta
Fočanska Foča utca Fočanska
Hajdukovo Hajdújárás utca Hajdukovo
Horgoški put Horgosi út Horgoška cesta
Ilije Birčanina Ilija Birčanin utca Ilije Birčanina
Janoša Aranja Arany János utca Jánosa Aranya
Jasenovačka Jasenovac utca Jasenovačka
Javorska Juhar utca Javorska
Jezerska Tó utca Jezerska
Jorgovanska (38. nova) Orgona utca (38. új utca) Jorgovanska (38. nova)
Josipa Kolumba Josip Kolumbo utca Josipa Kolumba
Jožefa Hegediša Hegedűs József utca Józsefa Hegedűsa
Kanjiški put Magyarkanizsai út Kanjiška cesta
Klare Feješ Fejős Klára utca Kláre Fejős
Kozaračka Kozara utca Kozaračka
Krfska Korfu utca Krfska
Lajoša Košuta (Lajoša Joa) Kossuth Lajos utca (Joó Lajos utca) Lajosa Kossutha (Lajosa Joóa)
Lastovska Lastovo utca Lastovska
Lopudska Lopud utca Lopudska
Lovačka Vadász utca Lovačka
Ludaška Ludas utca Ludaška
Marije Bursać Marija Bursać utca Marije Bursać
Marka Oreškovića Marko Orešković utca Marka Oreškovića
Mihalja Servoa Servo Mihalj utca Mihalja Servoa
Nikole Tesle Nikola Tesla utca Nikole Tesle
Novosadski put (Obilazni put) Újvidéki út (Kerülőút) Novosadska cesta (Obilazna cesta)
Obala Lajoša Vermeša Vermes Lajos-part Obala Lajosa Vermesa
Olge Penavin (Lovranska) Penavin Olga utca (Lovran utca) Olge Penavin (Lovranska)
Omladinski park Ifjúság park Park mladih
Orbanfalva (Pionirska aleja) Orbánfalva utca (Pionír fasor) Orbánfalva (Pionirska aleja)
Pala Papa Pap Pál utca Pála Papa
Palić Salaši Palicsi szállások Palić Salaši
Panonska (37. nova) Pannon utca (37. új utca) Panonska (37. nova)
Park fizičke kulture A testnevelés parkja Park fizičke kulture
Park heroja (Park narodnih heroja) Hősök parkja (Néphősök parkja) Park heroja (Park narodnih heroja)
Partizanska Partizán utca Partizanska
Prespanska Preszpa-tó utca Prespanska
Prežihova Voranca Prežihov Voranc utca Prežihova Voranca
Pulska Pula utca Pulska
Radanovačka Radonovác utca Radanovačka
Ribarska Halász utca Ribarska
Riječka Rijeka utca Riječka
Ritska Nádas utca Ritska
Rogaška Rogatica utca Rogaška
Ružina Rózsa utca Ružina
Solunska Szaloniki utca Solunska
Splitska aleja Spliti fasor Splitska aleja
Subotička Szabadka utca Subotička
Sutjeska Sutjeska utca Sutjeska
Trg Lasla Mađara (Trg Anđe Ranković) Magyar László tér (Anđa Ranković tér) Trg Lászla Magyara (Trg Anđe Ranković)
Trg Đure Stantića (Trg Đure Salaja) Đuro Stantić tér (Đuro Salaj tér) Trg Đure Stantića (Trg Đure Salaja)
Trogirska Trogir utca Trogirska
Tuk ugarnice Tuki ugarok Tuk ugarnice
Vidovdanska (35. nova) Vidovdan utca (35. új utca) Vidovdanska (35. nova)
Vikend naselje Vikendtelep Vikend naselje
Vladimira Đanića Vladimir Đanić utca Vladimira Đanića
Vranjska Vranje utca Vranjska
Vrnjačka Vrnjci utca Vrnjačka
Zelengorska (Ištvana Kizura) Zelengora utca (Kizúr István utca) Zelengorska (Istvána Kizúra)
Šandora Petefija Petőfi Sándor utca Sándora Petőfija
Železnička Vasút utca Željeznička
 
::Preporučujemo::
- Zajednički projekat Palića i Đule u okviru programa "Evropa za građane i građanke"

- Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavka

- Izradu sajta finansirao je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice

- Palićke ulice

- Pošaljite nam vaše mišljenje u KNJIZI GOSTIJU

- Slika Palića gledano iz svemira

- Susret gradana bratskih gradova u Eršekhalmi

::Vreme danas::
::Linkovi::